Planlegg begravelse

Å planlegge en gravferd er personlig, og det er du som nærmeste pårørende og som ansvarlig for gravferden som er ilagt myndighet etter loven. Vi anbefaler likevel at du lytter til ønsker fra andre i nærmeste familie og fleres ønsker og er raus der du kan være det.

 

Rammer for seremonien

Bisettelse eller begravelse. Kirkelig regi eller livssynsåpen? Både valg av gravferdsmåte, bisettelse eller begravelse, og valg av gravferdsregi/seremoniform, har innvirkning på planleggingen av gravferden, og mulige seremonisteder og -datoer. Kanskje har du også ønske om et spesielt minnesamværssted som kun er ledig enkelte datoer. Din begravelsesrådgiver hjelper deg å finne gode løsninger uansett hvilke rammer du har. 

Din begravelsesrådgiver hjelper deg å planlegge gravferden om du ønsker en personlig livssynsåpen gravferd eller en gravferd innenfor rammene av et bestemt livssyn. 

Regi på seremonien

En gravferd i regi av Den norske kirke (Dnk) følger Dnks ordning for gravferd. Presten er seremonileder og organisten har ansvaret for de musikalske innslagene. Det er litt forskjell om det er en bisettelse (seremoni uten direkte etterfølgende gravlegging – typisk ved kremasjon), eller om det er en begravelsesseremoni. Presten tar kontakt for å avtale møte.

Planlegg begravelse

Det er du som er ansvarlig for gravferden som bestemmer hvordan gravferden skal være. Mange velger en gravferd i regi av kirken eller et annet tros-/livssynssamfunn. Da vil også gravferden følge deres ordninger.

Kirkelig gravferd

En gravferd i regi av Den norske kirke (Dnk) følger Dnks ordning for gravferd. Presten er seremonileder og organisten har ansvaret for de musikalske innslagene. Det er litt forskjell om det er en bisettelse (seremoni uten direkte etterfølgende gravlegging – typisk ved kremasjon), eller om det er en begravelsesseremoni. Presten tar kontakt for å avtale møte.

Livssynsåpen gravferd

Om du ønsker å bestemme helt selv, velger du en livssynsåpen gravferd. Líf begravelse har egne seremoniledere som kan lede seremonien – eller du kan lede seremonien selv.

Humanistisk gravferd

Om avdøde var medlem av den Human-Etisk forbund (HEF) kan HEF stille seremonileder/taler til gravferden uten ekstra kostnad for pårørende. HEF-taleren tar kontakt med pårørende for å avtale samtale. 

Musikk til gravferd

Her har vi samlet noen forslag til fellessanger/salmer og til solostykker/instrumentalmusikk ved gravferd

Salmer og fellessanger

De ti vanligste salmene
Alltid freidig når du går (NoS 415)
Blott en dag (NoS 489)
Bred dina vida vingar (Nos 819)
Det er makt i de foldede hender (NoS 631)
Jeg er i Herrens hender (NoS 494)
Kjærlighet fra Gud (NoS 651)
Nærmere deg min Gud (NoS 471)
O bli hos meg (NoS 818)
Så ta da mine hender (NoS 414)
Å leva det er å elska (NoS 666)
Lytt i Spotify
Livssynsnøytrale fellessanger
Barn av regnbuen
Danse mi vise
De unge slekter
De nære ting
Din tanke er fri
Gje meg handa di ven
Nocturne
Så skimrande var aldrig havet
Til ungdommen
Vem kan segla förutan vind
Vi skal ikkje sova
Å leva det er å elska
Lytt i Spotify
Salmer ved graven
Alltid freidig når du går
Den prektigkledde sommerfugl
Fager kveldssol
Kjærlighet fra Gud
Så ta da mine hender
Vær meg nær, å Gud
Å leva det er å elska
Lytt i Spotify
Previous slide
Next slide

Solosanger og instrumentalmusikk

Evergreens/jazz
Auf Wiederseh´n Sweetheart
Have I Told You Lately That I Love You?
I love You Because
I Miss You
Love Me Tender
My Way
Smile
Summertime
Unforgettable
We´ll Meet Again
What A Wonderful World
Lytt i Spotify
Vise-/folkesanger
Auld Lang Syne
Barn av regnbuen
Barndomsminne fra Nordland
Blå Salme
Danny Boy
Danse Mi Vise
De Nære Ting
Den Dag Kjem Aldri
Ein farfar i livet
En deilig dag
Får jag lämna några blommor
Gje Meg Handa Di
Nocturne
Om Kvelden
Sommerfuggel I Vinterland
Så länge skutan kan gå
Så skimrande var aldrig havet
Vi Skal Ikkje Sova
Vuggevise
Vå Beste Dag
Vårsøg
Lytt i Spotify
Crossover/musikal
Always There
Caruso
Cinema Paradiso
Climb Ev´ry Mountain
Goin´Home
Memory (fra Cats)
My Heart Will Go On
Nella Fantasia
Pie Jesu
Somewhere (fra West Side Story)
Somewhere Over The Rainbow
The Prayer
Time To Say Goodbye
To Where You Are
Velsigning (til Birgitte)
You Raise Me Up
You´ll Never Walk Alone
Lytt i Spotify
Klassisk
Allenast i Gud
Ave Maria (F. Schubert)
Ave Maria (Gounod/Bach)
Ave verum corpus
Ave, maris stella
Bist du bei mir
Didos klagesang
Komm süsser Tod, komm selge Ruh
Lascia ch’io pianga
Mondnacht
Ombra mai fu
Panis angelicus
Pie Jesu
Solefaldssang
Tonerna
Ved Rondane
Vouchsafe, o Lord
Våren
Lytt i Spotify
Previous slide
Next slide