Begravelsesbyrå Horten

Når noen er død hjelper Líf begravelsesbyrå deg planlegge og gjennomføre begravelse i Horten og Åsgårdstrand. Samtalen med oss er uforpliktende, og vi blir enige om akkurat det du trenger hjelp til med gravferden. Din personlige begravelsesrådgiver følger deg hele veien og vertskap for deg i kirken eller i kapellet. Velkommen til Líf begravelsesbyrå Horten!

Les

Våre siste omtaler

Møt

Våre rådgivere

“Navnet Líf – eller Liv, er et norrønt kvinnenavn som betyr vern. Navnet er et symbol på våre personlige begravelsesrådgivere som hjelper pårørende ved dødsfall.” Våre rådgivere kommer på hjemmebesøk i Horten og Åsgårdstrand, følger deg opp tett, og er vertskap for deg under begravelsen. Din rådgiver kan også lede selve seremonien om du ønsker at den skal være livssynsåpen.

Seremonisteder for begravelser i Horten

Borre kirke
Sitteplasser: 300
Kontakt oss
Horten kapell
Sitteplasser: 100
Kontakt oss
Horten kirke
Sitteplasser: 650
Kontakt oss
Løvøy kapell
Sitteplasser: 100
Kontakt oss
Nykirke kirke
Sitteplasser: 140
Kontakt oss
Sentrumskirken
Sitteplasser: 300
Kontakt oss
Skoppum arbeidskirke
Sitteplasser: 200
Kontakt oss
Åsgårdstrand kirke
Sitteplasser: 120
Kontakt oss
Previous slide
Next slide

Det er mange seremonisteder i for bisettelser og begravelser i Horten og i Åsgårdstrand. I tillegg kan seremonirommet på Vestfold krematorium brukes til livssynsåpne seremonier.

Priseksempler begravelse Horten

Vår jobb som begravelsesbyrå i Horten er å tilpasse gravferden til dine ønsker. Her er noen priseksempler og du kan legge til eller trekke fra som du vil. Du får alltid skriftlig prisoverslag etter samtalen med din begravelsesrådgiver.

Personlig tilpasset

Akkurat slik du ønsker gravferden
kr 34 995
 • Planleggingssamtale hos deg
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni med vertskap på valgfritt sted
 • Valgfri kistedekorasjon
 • Lys, pynte-/seremoniutstyr
 • 100 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Enkel seremoni – Horten kapell

Innenfor gravferdsstønadens maksbeløp (28 677 kr)
kr 28 655
 • Planleggingssamtale
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni med vertskap, lille kapell
 • Blomsterbukett til kisten
 • 25 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Uten seremoni

Dersom du ikke ønsker seremoni før kremasjonen
kr 9 980
 • Kremasjonskiste
 • Transport av avdøde til krematorium
 • Offentlige dokumenter

Enkle priser

Vi har fastpriser slik at du fritt kan gjøre endringer i forhold til priseksemplene over, uten at det kommer noe ekstra tillegg i pris. Transport av avdøde dekker én transport inntil 20 km. Er det over 20 km båretransport til nærmeste naturlige gravsted, kan du få dekket dette av NAV mot egenandel. I så fall søker vi for deg og legger ut for dette.

Kommunale avgifter ved begravelser i Horten

Kremasjonsavgiften for bosatte i Horten er 5000 kr (2024), mens bruk av kirker/kapell er gratis for innebygdsboende. Se liste over de kommunale avgiftene.

Fra dødsfall til gravferd

Fremgangsmåte Líf Begravelsesbyrå Horten

Når noen er død, skal begravelsen eller kremasjonen etter loven finne sted innen ti virkedager dager fra dødsfallet. Mye skal på plass før begravelsen. Derfor hjelper din begravelsesrådgiver i Líf begravelsesbyrå deg med alt det praktiske. 

Derfor har vi samlet noen tips til fremgangsmåte ved dødsfall. Slik som dine behov kan variere fra andres behov, kan det også være variasjoner i fremgangsmåten. Beskrivelsen gir uansett en god oversikt og din rådgiver hjelper deg gjennom trinnene.

Ring eller kontakt Líf begravelselsbyrå. Vi har døgntelefon og har lang erfaring i hjelpe ved dødsfall. Kanskje har du et spesielt behov som det kan være fint for oss å vite om. Eksempelvis om avdøde er på et sted uten kjølerom. Da vil vi normalt avtale å hente avdøde før møtet med begravelsesrådgiver.

Din begravelsesrådgiver kommer på hjemmebesøk som standard. Dere kan også møtes andre steder – eller over video/telefon om dere heller ønsker det. Begravelsesrådgiveren er din kontaktperson og vil hjelpe deg gjennom hele gravferden. Din begravelsesrådgiver finner løsninger som passer dine behov og gir deg skriftlig prisoverslag i løpet av møtet.

Når du har bestemt deg for hva du ønsker setter vi i gang med arbeidet. For mange er det viktig å få på plass en seremonidato-/tid så raskt som mulig. Din begravelsesrådgiver vil koordinere med alle medvirkende, gjøre nødvendige bookinger og sende inn nødvendige papirer. Når tid og sted for gravferden er avklart kan dette kunngjøres for øvrige.

Líf begravelse kunngjør alltid gravferden kostnadsfritt på våre nettsider/minnesider. Din rådgiver kan også sette inn dødsannonse i avis om det er ønskelig. 

Ved første anledning overføres avdøde i kiste til seremonistedet. Om det ikke er bårehus (kjølerom) på seremonistedet overføres avdøde til nærmeste bårehus. Det er mulig å se avdøde i kisten (syning) i syningsrommet ved bårehuset. Vi anbefaler at syning gjennomføres før seremonidagen.

Så snart tid, sted og seremonileder er avklart, vil prest eller annen seremonileder ta kontakt for å avtale møte. Om det skal være en kirkelig gravferd, vil presten gå gjennom liturgien og snakke om minnetalen.

Kanskje er det behov for å gjøre justeringer i seremonien etter møtet med prest/seremonileder. Din begravelsesrådgiver følger opp og passer på at musikere, programhefter, blomster, minnesamvær og annet blir bestilt i tide. 

På seremonidagen møter du din begravelsesrådgiver på seremonistedet en halv time før seremonien begynner. Da er alt klartgjort og du har mulighet til å få litt tid for deg selv. Normalt åpnes dørene for øvrige fremmøtte 20 minutter før seremonistart.