Hele veien

Økononomisk hjelp ved dødsfall

I Norge skal alle få mulighet til en verdig gravferd. Kostnader til gravferden kan dekkes fra avdødes midler i boet. Og om det ikke er midler i boet kan NAV dekke opptil 28 677 kr i gravferdsstønad. Líf begravelse tilbyr komplette, verdige og tilpassede gravferder innenfor stønadsrammen. I tillegg kan NAV dekke båretransportkostadene om samlet avstand for båretransport overstiger 20 km.

Om det er midler i boet

Kostnader til gravferden kan betales av banken fra avdødes konto, også før et skifte er gjennomført. Se bankenes egne løsninger for dette.
DNB
Nordea
Sparebank 1

Behovsprøvd gravferdsstønad

Om det er lite eller ingen midler i boet kan du søke NAV om gravferdsstønad på inntil 28 677 kr. Eventuelle midler i boet vil trekkes fra utbetalingsbeløpet.

Båretransportkostnader

Dersom samlet avstand for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km, kan NAV dekke alle kostnadene til båretransport (mot 2868 kr egenandel). Líf kan søke for deg og legge ut for beløpet.

Slik søker du om behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV

Du søker enklest digitalt på NAVs nettsider. Din begravelsesrådgiver bistår gjerne over telefon om du ønsker veiledning eller hjelp mens du søker. Du kan sende inn søknad så snart du har fått vår spesifiserte faktura etter gravferden, og fristen er seks måneder etter gravferden. Du må ha avdødes siste skattemelding for å søke.

Opprett søknad her: http://nav.no/gravferd Ha din egen Bank-ID klar. 

Dette blir du bedt om:

  • Dødsdato, seremonidato (dersom seremoni)
  • Informasjon om deg som søker
  • Informasjon om avdøde

Huk av for behovsprøvd gravferdsstønad. 

Legg inn navn og adresse til Líf begravelsesbyrå (som angitt på fakturaen). 

Her angir du

  • Avdødes sivile status og eventuelt info om ektefelle/samboer/partner
  • Om det er eller vil bli utbetalt forsikringsbeløp på grunn av dødsfallet
  • Om det er eller vil bli utbetalt tjenestepensjon for en eller to måneder etter dødsfallet
  • Om det er eller vil bli utbetalt pengestøtte fra begravelseskasse

Du kan velge å få utbetalt pengene til din konto eller til andre. Angi kontonummer

  • Fakturaen fra Líf. Denne er tilstrekkelig dokumentasjon for nødvendige utgifter til gravferden.
  • Avdødes siste skattemelding. Om du ikke har den for hånden kan du be om den her av Skatteetaten. Andre enn ektefelle, registrert partner, samboer med felles barn eller andre livsarvinger trenger å legge ved formuesfullmakt. Den fås ved å kontakte Tingretten