Hele veien

Økononomisk hjelp ved dødsfall

I Norge skal alle få mulighet til en verdig gravferd. Kostnader til gravferden kan dekkes fra avdødes midler i boet. Og om det ikke er midler i boet kan NAV dekke opptil 27 390 kr i gravferdsstønad. Líf begravelse tilbyr komplette, verdige og tilpassede gravferder innenfor stønadsrammen. I tillegg kan NAV dekke båretransportkostadene om samlet avstand for båretransporte overstiger 20 km.

Tilpasning til ditt budsjett

Ønsker du å planlegge gravferden ut fra et budsjett? Din begravelsesrådgiver kan sette opp ulike forslag til deg innenfor din budsjettramme. Så det blir det lettere for deg å velge. Fortell din oss hva som er viktig for deg.

Behovsprøvd gravferdsstønad

Om det er lite eller ingen midler i boet kan du søke NAV om gravferdsstønad på inntil 27 390 kr. Eventuelle midler i boet vil trekkes fra utbetalingsbeløpet.

Refusjon av båretransportkostnader

Dersom samlet avstand for båretransport til nærmeste naturlige gravsted overstiger 20 km, kan NAV dekke alle kostnadene til båretransport (mot 2739 kr egenandel).

Slik søker du om gravferdsstønad og båretransport fra NAV

Du søker enklest digitalt på NAVs nettsider. Din begravelsesrådgiver bistår gjerne over telefon om du ønsker veiledning eller hjelp mens du søker. Du kan sende inn søknad så snart du har fått vår spesifiserte faktura etter gravferden, og fristen er seks måneder etter gravferden. Om du skal søke behovsprøvd gravferdsstønad må du også ha avdødes siste skattemelding for å søke.

Opprett søknad her: http://nav.no/gravferd Ha din egen Bank-ID klar. Søknadsskjemaet er det samme om du søker gravferdsstønad, båretransport eller begge deler

Dette blir du bedt om:

 • Dødsdato, seremonidato (dersom seremoni)
 • Informasjon om deg som søker
 • Informasjon om avdøde

Du kan velge én av delene eller begge:

 • Gravferdsstønad
 • Stønad til båretransport

Angi hvor dødsfallet skjedde, og detaljer for båretransportene, med adresser og samlet avstand. Detaljene finner du spesifisert i fakturaen fra Líf begravelsesbyrå.

Legg inn navn og adresse til Líf begravelsesbyrå (som angitt på fakturaen). 

Her angir du

 • Avdødes sivile status og eventuelt info om ektefelle/samboer/partner
 • Om det er eller vil bli utbetalt forsikringsbeløp på grunn av dødsfallet
 • Om det er eller vil bli utbetalt tjenestepensjon for en eller to måneder etter dødsfallet
 • Om det er eller vil bli utbetalt pengestøtte fra begravelseskasse

Du kan velge å få utbetalt pengene til din konto eller til andre. Angi kontonummer

 • Fakturaen fra Líf. Denne er tilstrekkelig dokumentasjon for nødvendige utgifter til båretransport og til gravferden.
 • Om du søker om behovsprøvd gravferdsstønad laster du også opp avdødes siste skattemelding. Om du ikke har den for hånden kan du be om den her https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/dodsfall/oversikt/ Andre enn ektefeller må ha fullmakt fra tingretten for dette.