Fra dødsfall til gravferd

Fremgangsmåte ved dødsfall

Mye skal på plass raskt for å planlegge og gjennomføre en gravferd innen lovens ti virkedager.

Her har vi samlet noen tips til fremgangsmåte ved dødsfall. Slik som dine behov kan variere fra andres behov, kan det også være variasjoner i fremgangsmåten. Beskrivelsen gir uansett en god oversikt.

Etter gravferden

Det kan være mange praktiske saker å håndtere ved et dødsfall. Noen bør håndteres med en gang. Andre kan vente. Her er noen praktiske saker som kan være aktuelle å håndtere etter en gravferd.