Pris på begravelse

Hvor mye koster en begravelse? Begravelsen tilpasses alltid til dine ønsker om omfang eller pris. På denne siden kan du se ulike priseksempler og hva de inneholder, og du kan fritt kombinere mellom disse. Du kan også få tilpasset uforpliktende prisoverslag over telefon eller tilsendt på epost. I møtet planleggingsmøtet går din rådgiver alltid gjennom prisoverslaget og gir deg ulike alternativer etter ønske.

Priseksempler begravelser

Begravelser og bisettelser med seremoni før gravlegging/kremasjon

Begravelsen eller bisettelsen skal skje innen to uker fra dødsfallet. 

Personlig tilpasset

Akkurat slik du ønsker gravferden
kr 32 178
 • Planleggingssamtale hos deg
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni på valgfritt sted
 • Valgfri kistedekorasjon
 • 50 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Tradisjonell enkel seremoni

Innenfor gravferdsstønadens maksbeløp
kr 25 588
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni på utvalgt sted
 • Planleggingssamtale
 • Blomsterbukett til kisten
 • 25 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Minnestund med de nærmeste

Dersom dødsfallet skjedde på et sykehjem med kapell eller sykehus, kan vi arrangere minnestund rundt kisten før utkjøring.
kr 17 365
 • Furukiste
 • Blomsterbukett til kisten
 • Minnestund i kapellet
 • Transport av avdøde
 • Offentlige dokumenter

Gravferd med kremasjon først

Velger du kremasjon før seremoni har du flere valgmuligheter. Asken skal settes i grav eller spres innen seks måneder fra dødsfallet.

Askespredning med de nærmeste

Vi hjelper deg søke
kr 13 870
 • Kremasjonskiste
 • Transport av avdøde
 • Offentlige dokumenter
 • Søknad om askespredning
 • Urne til askespredning/sjøsetting

Uten seremoni

Du får hjelp til de grunnleggende tjenestene.
kr 9 880
 • Kremasjonskiste
 • Transport av avdøde
 • Offentlige dokumenter

Tradisjonell urneseremoni

Om du ønsker tradisjonell seremoni med kiste, men det ikke lar seg gjøre før innen to uker etter dødsfallet, kan seremoni med urne være et alternativ.
kr 25 588
 • Kremasjonskiste
 • Transport av avdøde
 • Askeurne
 • Seremoni på utvalgt sted
 • Urnekrans
 • 25 programhefter
 • Planleggingssamtale
 • Offentlige dokumenter

Kommunale avgifter ved begravelser

Alle har rett på en fri gravplass i egen kommune. Mange kommuner dekker også kremasjonsavgift og bruk av seremonirom. Navnede minnelunder er ofte avgiftsbelagt av kommunen. Kommunene tar som regel betalt for gravferd for utenbygdsboende. Her kan du se liste over de kommunale avgiftene. 

Stønad og prislister

I Norge skal alle få mulighet til en verdig gravferd. Dersom det ikke er midler i boet kan NAV dekke opptil 27 390 kr i gravferdsstønad. I tillegg kan NAV dekke båretransportkostadene om samlet avstand for båretransporte overstiger 20 km. Les mer om stønader og se prisliste i henhold til forskrift.