Pris på begravelse

Hvor mye koster en begravelse? Og hva påvirker prisen mest? Líf Begravelsesbyrå tilpasser alltid gravferden til dine ønsker om omfang eller pris. På denne siden kan du se ulike priseksempler og hva de inneholder, og du kan fritt kombinere mellom disse. Du kan også få tilpasset uforpliktende prisoverslag over telefon eller tilsendt på epost. I møtet planleggingsmøtet går din rådgiver alltid gjennom prisoverslaget og gir deg ulike alternativer etter ønske.

Priseksempler på begravelse

Du har mange muligheter når du skal planlegge en gravferd. Her er noen av våre mest brukte priseksempler med innhold. Minneside er alltid inkludert.

Personlig tilpasset

Akkurat slik du ønsker gravferden
kr 34 995
 • Planleggingssamtale hos deg
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni med vertskap på valgfritt sted
 • Valgfri kistedekorasjon
 • Lys, pynte-/seremoniutstyr
 • 100 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Tradisjonell enkel seremoni

Innenfor gravferdsstønadens maksbeløp (28 677 kr)
kr 28 655
 • Planleggingssamtale hos deg
 • Furukiste
 • Transport av avdøde
 • Seremoni med vertskap i utvalgt kapell
 • Blomsterbukett til kisten
 • 25 programhefter
 • Offentlige dokumenter

Uten seremoni

Dersom du ikke ønsker seremoni før kremasjonen
kr 9 980
 • Kremasjonskiste
 • Transport av avdøde til krematorium
 • Offentlige dokumenter

Enkle priser

Vi har fastpriser slik at du fritt kan gjøre endringer i forhold til priseksemplene over, uten at det kommer noe ekstra tillegg i pris. Transport av avdøde dekker én transport inntil 20 km. Er det over 20 km båretransport til nærmeste naturlige gravsted kan du få dekket dette av NAV. I så fall søker vi for deg og legger ut for dette. 

Kommunale avgifter ved begravelser

Alle har rett på en fri gravplass i egen kommune. Mange kommuner dekker også kremasjonsavgift og bruk av seremonirom. Navnede minnelunder er ofte avgiftsbelagt av kommunen. Kommunene tar som regel betalt for gravferd for utenbygdsboende. Her kan du se liste over de kommunale avgiftene. 

Stønad og prislister

I Norge skal alle få mulighet til en verdig gravferd. Dersom det ikke er midler i boet kan NAV dekke opptil 28 677 kr i gravferdsstønad. I tillegg kan NAV dekke båretransportkostadene om samlet avstand for båretransport overstiger 20 km. Les mer om stønader og se prisliste i henhold til forskrift.