Hele veien

Kommunale avgifter ved gravferd

Alle har rett til fri gravplass i sin egen bostedskommune. Kommunene kan derimot ta betalt for andre spesialgraver som navnede minnelunder, eller for gravlegging av utenbysboende. Mange kommuner har droppet kremasjonsavgiften, mens i andre må den fortsatt betales. Noen kommuner tar også betalt for bruk av offentlige seremonirom, mens hos andre er det gratis. Se de kommunale avgiftene for den aktuelle kommunen her.